Konuşmayı Ayırt Etme Skoru Nedir?

Konuşmayı Ayırt Etme Skoru Nedir?
İşitme ilgili bir sorun yaşayıp yaşamadığınızı anlamak için bazı testler uygulanmalıdır. Bu testlerden biri de konuşmayı ayırt etme skoru olarak adlandırılıyor. Bu test sayesinde kişinin özel olarak belirlenen kelimeleri anlayıp anlayamadığı ya da bu kelimeleri ne kadar net bir şekilde duyabildiği test edilir. Bir anlamda işitmenin konuşma üzerindeki etkisini ve konuşmayı kişinin ne kadar tanıyabildiğini anlamak için uygulanan testlerden biri olduğunu belirtebiliriz. 
Bu test sırasında kişiye öncelikle bazı kelimeler ve aynı zamanda da bazı cümleler dinletiliyor. Sonrasında ise bunları kişinin tekrar etmesi isteniyor. Kişinin duyduğu ve doğru olarak tekrar edebildiği kelime ile cümle sayısı hesaplanıyor ve bu sayede konuşmayı anlama noktasındaki işitme sorununun düzeyi belirleniyor. Bu testin amacı kişinin sesleri ne kadar doğru olarak ayırt edebildiğini anlamaktır. Çünkü konuşmayı anlamak son derece önemli ve kişinin hayatında da büyük önem taşıyor. 
Konuşmayı Ayırt Etme Skoru Sonuçları 
Test sonucu genellikle yüzdeli bir netice ile aktarılır. Eğer test sonucu % 100 çıktıysa konuşmayı anlamakta kişi herhangi bir sorun yaşamıyor demektir. Bu yüzde azaldıkça işite kaybıyla ilgili sorun da fazla demektir. Bu testin işitme kaybı artan kişilerde çeşitli dönemlerde tekrar edilmesi gerekebiliyor. Çünkü test sonuçlarına bakılarak kişiye işitme cihazı önerisinde bulunulması gerekiyor. Aynı zamanda işitme kaybının ne düzeyde olduğunun da net bir şekilde bilinebilmesi için konuşmayı ayırt etme skoru adı verilen testin gerçekleştirilmesi gerekiyor. 
Konuşmayı Ayırt Etme Skorunda Hangi Kelimeler Dinletiliyor?
Elbette bu testi hangi klinikte yaptırdığınıza bağlı olarak size hangi kelimelerin dinletileceği ve tekrar etmenizin isteneceği değişebilir. Bu kelimeler uzmanlar tarafından belirleniyor ancak her klinikte mutlaka aynı kelimelerin dinletilmesi gibi bir zorunluluk olmadığını da belirtelim. Bu nedenle dinletilen kelimeler farklılaşabilir. Kelimeler tek heceli, iki heceli ve üç heceli şeklinde gruplandırılıyor. Üç heceli kelimelere şu örnekleri verebiliriz: 
Hatıra
Oduncu
Hediye
Tebeşir
Sinema
Tükenmez
Tek heceli kelimeler de şunlar olabilir: 
Dün
Bir
Vay
Soy
Yıl
Test